5. разред

РАСПРОСТИРАЊЕ И РАСЕЈАВАЊЕ ПЛОДОВА И СЕМЕНА

Распростирање (расејавање) је разношење плпдова и семена на нове просторе.

Распростирање  (расејавање) се врши помоћу:

1. самог плода (саморасејавање)

2. ветра

3. воде

4. животиња

5. људи

КЛИЈАЊЕ СЕМЕНА

Бубрење је процес упијања воде и повећање семена

Клијање је процес развитка младе биљке из клице (семена), а траје све док клица не развије прве листове и не почне самостално да врши процес фотосинтезе.

Услови клијања семена су:

а) спољашњи: 1) вода

                           2) ваздух (кисеоник)

                           3) топлота

б) унутрашњи: 1) здраво (неоштећено) семе

                           2) зрело семе

Домаћи задатак, за зимски распуст:

1. Поставити оглед чије упутство се налази на 111. страни уџбеника. Запажања записати у свеску.

2. Засејати посебно у две пластичне чаше по неколико семена пасуља и неколико семена кукуруза. Претходно обе чаше напунити са земљом. После засејавања семена, залити земљу, а чаше оставити на собној температури, поред прозора. Запажања записати у свеску.

РАЗМИСЛИ И ОДГОВОРИ

1. Повежи назив биљке са начином распрострањења:

1) водени орашак                                         а) ветар

2) храст                                                          б) саморасејавање

3) маслачак                                                    в) животиње

4) дивљи краставац                                       г) вода

2. Шта је последица распрострањења семена?

3. Исправи грешке у тексту:

Разношење плодова и семена на нове просторе назива се опрашивање. Код маслачка тај процес омогућава вода.