8. разред

Садржаје из географије за осми разред може прочитати на линку: географија 8. разред.

Сртруктура становништва
Шта је демографија?
То је друштвена  наука која се бави проучавањем и кретањем становништва.
Становништво Србије има различита демографска  обележја: 
-биолошка структура (старосна структура)
-полна ( мушко -женско)
-образовна
-социо- економска структура(структура запослених)
-верска структура
-национална структура.