Техника и технологија 5. разред

Страницу уређује: Драган Грујић, предметни наставник


                                       Техника и технологија

Појам технике и технологије

Ради задовољења основних животних потреба људи су производили разне техничке творевине и тако стварали ново подручје животног окружења односно технику.

Техника је скуп знања, вешина и умећа, заснованих на научној основи у свим областима људског живота.

Главне гране технике су грађевинарство, машинство, саобраћај и електротехника.

Технологија је заправо начин на који се нешто производи, а обухвата сировине, материјале, радне процесе и уређаје на којима се нешто производи.

Приликом производње техничких средстава треба водити рачуна да су та средства сигурна приликом коришћења, да се рационално користи енергија и сировине, да се води рачуна о насталом отпаду, да се води рачуна о емисији штетних гасова. Техничка средства приликом коришћења подложне су трошењу и кварењу и да би то успорили, морамо их одржавати. То чинимо техничким прегледима, сервисирањем и потребним поправцима.

Рад и организација радног места у кабинету. Примена мера заштита на раду.


Радно место у кабинету технике и технологије представља радни сто, столица, рачунар и потребан алат и прибор.

На радном столу треба распоредити алат, материјал, техничку документацију потребну за обављање радног задатка, а да при томе седимо удобно. Алат и прибор треба да стоји са десне стране, да је фино поредан, да је доступан, да су дршке алата окренуте према нама и алат не би требао међусобно да се додирује. Материјал треба ставити са леве стране и то само онај који ће се одмах обрађивати. Алат и прибор који се чешће употребљава треба да је надохват руке, а онај који се ређе користи може да буде мало даље. Након завршетка задатка алат треба очистити, оставити на предвиђено место. Материјал који није употребљен, као и завршени и незавршени радови остављају се на за то предвиђено место.

Машине и алати са којима се ради, морају бити исправни. 

Саобраћај: врсте, структура, функција

Саобраћај представља размену добара и услуга између људи уз употребу саобраћајних средстава и саобраћајних путева.

Саобраћајна средства су аутомобили, камиони, авиони, бродови, железница, бицикл итд. 

Површине којим се одвија саобраћај су друмови, а то су површине које су покривене различитим материјалима као што су камен, бетон, асфалт. Коловоз је пут којим се крећу моторна возила. Коловозна трaка је део коловоза којим се одвија саобраћај у једном смеру. Саобраћајна трака је део коловоза за саобраћај једног реда возила. Тротоар је простор предвиђен за кретање пешака.

Проверите знање о саобраћајним правилима и прописима за пешаке и бициклисте - онлајн тест "Шта знаш о саобраћају": 


                                  Оквир, заглавље, саставница

За предмет Техника и технологија користи се свеска без линија формата А4.  Потребно је да сваки ученик има прибор који чине: 2 троугла различитих величина, графитна оловка (може и техничка оловка 0,5 mm), шестар, угломер, гумица.

На свакој десној страни се црта оквир, који изгледа овако: 

Када се црта технички цртеж, црта се оквир са заглављем на дну странице, који садржи основне податке о цртежу: 

Р Е Ц И К Л А Ж А

***********************************************************************************************************************************