СТРАНИЦУ УРЕЂУЈЕ: ВЕСНА МИЛЕНКОВИЋ, СПЕЦ.ПРОФ.

МУЗИКОЛОГ И СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА МЕНАЏМЕНТ У ОБРАЗОВАЊУ

Александар Бородин је руски композитор, али и хемичар и лекар. Рођен је 1833. године, а преминуо је 1887. године.

Био је јако талентован за музику и језике. Свирао је клавир, флауту и виолончело. Образовао се на "Војној академији за медицину и хирургију" у Санкт Петербургу, где је открио своју склоност ка експерименталној хемији. Постао је доктор медицине бавећи се токсикологијом фосфорне и арсеникове киселине. Усавршавао се у западној Европи, а био је и професор на академији у Санкт Петербургу. Као хемичар, проучавао је реакције у органској хемији и хемијске везе. Значајни су његови радови о синтези флуора са органским једињењима, полимеризације и кондензације алдехида, као и откриће алдол реакције. Неке од хемијских реакција добиле су његово име.

Светску славу Бородин је постигао својим композиторским радом. До данас остаје загонетка како је стизао да се бави музиком поред свог обимног академског рада. Сам је говорио да је музика разонода и одмор од озбиљнијих послова.

За собом је оставио права ремек дела - две симфоније и трећу недовршену, симфонијску поему "У степама средње Азије", гудачке квартете, песме и своје најзначајније дело, оперу "Кнез Игор". Ово дело је писао читавих 18 година и није стигао да га заврши. То су урадили његови пријатељи Александар Глазунов и Николај Римски-Корсаков.

d mol prirodna, harmonska i melodijska lestvica
d mol prirodna, harmonska i melodijska lestvica
D dur lestvica
D dur lestvica

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА VI РАЗРЕД

1 час недељно, 36 часова годишње

Циљ и задаци

Циљ:

- развијање интересовања за музичку културу;

- развијање музикалности и креативности;

- неговање смисла за заједничко музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима;

- упознавање музичке традиције и културе свога и других народа.

Задаци:

- неговање способности извођења музике (певање/свирање);

- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике;

- подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике);

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности;

- припремање програма за културну и јавну делатност школе;

- упознавање занимања музичке струке.

Оперативни задаци

Ученици треба да:

- певају по слуху и из нотног текста песме наших и других народа (народне, уметничке, дечје, староградске);

- упознају основне појмове из музичке писмености;

- упознају музичке дела уз основне информације о делу и композитору;

- развијају стваралачке способности.

6. Разред

Страница у изради.